Veckans höjdare

Veckans höjdare 🦒

Fyra barn i klassen väljs ut som veckans höjdare varje fredag.
Under veckan uppmärksammar vi pedagoger barnen utifrån Steningehöjdens skolas värdegrund. Vi vill då uppmärksamma positiva händelser eller handlingar och gör det då på fredagen. Målet är att barnen ska själv uppmärksamma om kompisar gör något som stämmer in på vår värdegrund.

Läraren läser namnen högt och berättar vilken motivering och om barnet har blivit veckans höjdare i i ansvar, öppenhet, gemenskap eller kompetens.