Om oss

Vilka är vi?
Vi är 3A och 3B med 48 härliga elever.
Vi är en skola som nu har funnits i 7 år och ligger i Steningehöjden mellan Sigtuna och Märsta.

Vårat syfte med bloggen:

Vår tanke med bloggen är att den ska synliggöra det vi arbetar med i skolan, i vårt klassrum och i skolans närmiljö. Bloggen hjälper oss att visa och tydliggöra vårt arbete för eleverna, lärare och för föräldrar.
Bloggen blir som en informationskälla för föräldrar där vi lärare nu till en början, lägger upp veckobrev, fotografier, filmer, delar av våra aktiviteter och annan viktig information.

Bloggen ska dessutom fungera som en lärplattform. Här kommer ni hitta elevernas bokstavsövningar och bokstavssånger. Lärandet behöver inte ta slut bara för att skoldagen är över!

Vi har döpt vår blogg till höjdarna12a för att vi är höjdarna och eleverna är födda 12. Med detta namn på bloggen kan den följa med upp i årskurserna.

Vår pedagogiska koppling
I Lgr11 står det att: ”skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” vi tror att denna blogg är ett sätt att nå målet.

Upphovsrätt:
Alla bilder och filmer på bloggen är våra egna. Om vi skulle använda någon annans bilder frågar vi om tillåtelse. Vi är medvetna om Creative Commons-material.

Alla som medverkar i våra filmer/bilder har givit sin tillåtelse till publicering.

Välkomna att hänga med!