Kontakt/sjukanmälan

Sjukanmälan
Steningehöjden använder frånvaroregistrering via skolportalen/Dexter. Det är en automatisk telefontjänst där du som vårdnadshavare sjukanmäler ditt barn före kl 08:00 varje skoldag.
För att ringa in sjukanmälan ringer ni 08–12451532 och knappar in ert barns personnummer. Efter samtalet får ni en kvittens via mail eller sms, får ni inte det behöver ni uppdatera era uppgifter i Dexter.
Det är alltid ni som vårdnadshavare som ska anmäla omyndig elevs frånvaro.

Uppdatera information
Klicka på: www.sigtuna.se/Barn–Utbildning/Skolportalen/
Bläddra till:

Dexter – IST lärande
Välj inloggningsalternativ under förälder/vårdnadshavare. För att välja SMS-lösningen som inloggning behöver ni göra en ansökan, dokument för ansökan finns till höger på sidan

Sara Renström finns på expeditionen och har telnr: 08-59126912

Lärare i klasserna är

Linda Gustafsson 3A

linda.gustafsson@edu.sigtuna.se

Mimmi Uzel 3B

mine.uzel@edu.sigtuna.se