GRIT

Grit är att inte ge upp!
Grit handlar om att kämpa.
Grit är något som vi på Steningehöjden arbetar med för att alla ska förstå att man ska kämpa och fortsätta jobba fast det är tufft ibland.
Här kan ni se en liten kort film om grisen Ormie som kämpar och visar GRIT