Till vårdnadshavare med barn i grundskola svara på Skolenkäten

Vårdnadshavare Grundskola åk 1-9, Steningehöjdens skola
Din kod: LyxVKe
Direktlänk: https://svara.origogroup.com/skolinspektionen/vh/LyxVKe

Nu är det dags för Skolinspektionens skolenkät. Enkätresultatet är ett av flera underlag i Skolinspektionens granskning av skolor. Resultatet används även i Skolverkets Utbildningsguide.

Vårdnadshavare till barn i grundskola (alla årskurser, 1 till och med 9) har möjlighet att delge synpunkter om skolan via Skolenkäten. Enkäten tar cirka 5–10 minuter att genomföra och besvaras via webben. Enkäten ska besvaras en gång per barn av någon av vårdnadshavarna eller av vårdnadshavarna tillsammans. Har du flera barn i grundskola på den aktuella skolan besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen. Enkätsvaren kommer inte att behandlas av skolan, utan av Skolinspektionen. Resultaten presenteras i sammanställd form och kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda personer kan identifieras.
Skolenkäten besvaras även av elever i årskurs 5 och 9. Eleverna kommer att svara på enkäten under skoltid. Om du har ett barn i årskurs 5 och inte vill att ditt barn ska svara på enkäten bör du meddela detta till skolan.
Så här besvarar du enkäten:
1. Gå in på direktlänken högst upp i hörnet av detta brev
eller
1. Gå in på www.skolinspektionen.se/skolenkaten
2. Välj att besvara enkäten ”Föräldrar/vårdnadshavare med barn i förskoleklass, grundskola
eller grundsärskola”
3. Ange koden som står högst upp i hörnet av detta brev.
Enkäten kan besvaras 18 januari till 1 mars 2021.
Om du har barn i förskoleklass eller grundsärskola behöver du en annan enkätkod. Vänd dig i så fall till skolans rektor.
Frågor om koder och inloggningsuppgifter besvaras av Skolinspektionens enkätleverantör Origo Group på tel. 013-465 61 00 eller skolenkaten@origogroup.com. Övriga frågor besvaras via Skolinspektionens växelnummer 08-586 080 00 eller e-post skolenkaten@skolinspektionen.se
Med vänlig hälsning, Skolinspektionen

Arabiska( العربية www.skolinspektionen.se/skolenkatenarabiska. English (Engelska)
www.skolinspektionen.se/skolenkatenengelska
Suomi (Finska)
www.skolinspektionen.se/skolenkatenfinska
)Dari( دری www.skolinspektionen.se/skolenkatendari
)Sorani, sydkurdiska( کوردی (سۆرانی) www.skolinspektionen.se/skolenkatensorani
Kurmancî (Nordkurdiska)
www.skolinspektionen.se/skolenkatenkurmanci
Romani chib arljisko (Romani chib, Arli)
www.skolinspektionen.se/skolenkatenromani
Русский (Ryska) www.skolinspektionen.se/skolenkatenryska
Soomaali (Somaliska)
www.skolinspektionen.se/skolenkatensomaliska

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *