Ss

https://urskola.se/Produkter/186357-Basta-bokstaven-S