Veckans bokstav

Varje vecka kommer vi presentera en ny bokstav som vi kommer arbeta med och skriva om i vårat ASL arbete.

Syfte
Undervisningen med veckans bokstav ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Eleverna ska också ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig i tal och skrift. (Kursplanen i svenska, Lgr 11)

Innehåll
Alfabetet och alfabetisk ordning.
Sambandet mellan ljud och bokstav.
Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare.
Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationen.
(Kursplanen i svenska, Lgr 11)

Konkretisering av målen
Kunna rabbla alfabetet.
Veta vad de olika bokstäverna heter, hur de låter och hur de ser ut.
Kunna lyssna till och muntligt återberätta bland annat instruktioner och sagor med mera.
Kunna delta i diskussioner och samtal.
Ta hjälp av föremål och hjälpmedel, exempelvis bilder, för att berätta och återberätta.
Kunna läsa enkla ord och meningar
Arbetssätt och arbetsformer
Vi kommer föra samtal och diskussioner på olika vis.
Praktiska övningar och lekar där vi tränar alfabetet och de olika bokstäverna. Vi kommer göra olika aktiviteter kopplade till bokstaven varje vecka som på bokstaven O klippa en orm. Hoppa på vår bokstav när vi rabblar alfabetet. Barnen kan två och två försöka komma på nya ord med hjälp av bokstäverna i sitt för och efternamn.
Korta filmer, sånger och ramsor. Filmer från fem myror, Majas bokstavs-sånger, ramsor till bokstäverna med mera.
Måla bilder till bokstaven.
Skriva bokstäverna på iPad och skriva ord, meningar och berättelser till slut.

Arbetsformerna kommer att varieras och fortlöpa både i stora grupper, mindre grupper, par och enskilt.

Vi kommer inte arbeta med bokstäverna i alfabetiskordning utan istället använda oss av läsordningen SILOREMA varpå de andra bokstäverna följer i blandad ordning. Genom denna ordning kan barnen redan efter de två första bokstäverna läsa IS och SI osv. Eleverna kommer att få genomföra praktiska övningar, lyssna, diskutera och samtala, skriva i olika former, se på film sjunga och ramsa.