Springmask

Här kommer lite information om att en elev har springmask. Vi vill att ni är uppmärksamma och behandlar om det behövs.
Enligt 1177:

Springmask

Springmask är en vanlig men ofarlig tarmparasit. Det tydligaste symtomet är att det kliar i rumpan, framför allt på kvällen och på natten. Behandlingen består av läkemedel och att vara noggrann med hygienen. Springmask är vanligast hos barn, men även vuxna kan få springmask.

Var extra noggrann med hygienen under de två veckor som barnet behandlas och går i förskolan eller skolan. Här är några saker som är bra att göra:

  • Klipp naglarna på barnet.
  • Se till att barnet tvättar händerna noggrant när hen kommer hem från förskolan eller skolan.
  • Låt barnet byta kläder när hen kommer hem. Tvätta gärna barnets kläder så snart det går.

Läs mer om springmask

Veckobrev v 45

Hej alla

Laddade efter lovet och massor med roliga idéer och saker att göra.
Igår på idrotten tränades det som vanligt massa roliga saker här kommer bilder:

Vi håller på med skolverkets bedömningsstöd i svenska och matematik. Detta ger oss en klarare bild över elevernas kunskaper och kan då fokusera på rätt uppgifter.

I svenska har vi skrivit tokiga sagor. Det är svårt att skriva meningar med punkt och stor bokstav. När vi gör dessa sagor så får de hjälp med att höra och se meningar och på ett konkret sätt kan visa och lära.

I matematik fortsätter vi med addition och subtraktion.

i SO har vi pratat om vänner och om att inte vara vänner. Vi har läst ur SO-boken och diskuterat utifrån vår situation på vår skola. Alla är väl medvetna om att det är viktigt att vara snäll och se sina vänner. Vi tycker att vi i klasserna har fått en härlig stämning och kompisar som bryr sig om varandra. Vi arbetar aktivt med värdegrunden varje dag och det är skönt att det ger resultat.

Eftersom vår skolgård är mycket begränsad det här året pga bygget så har vi gjort en rejäl skolgådssatsning. Vi har delat upp förmiddagsrasten på två olika pass så att inte alla klasser ska vara ute samtidigt på gården. Vi har två personal, Alexander och Petter, som är ansvariga för rastaktiviteter. Varje dag styr dem lekar där barnen kan delta. Vi får ett schema varje vecka så vi kan presentera rastlekarna för klasserna. Vi har alltid en vuxen på fotbollsplanen som delar in lag och dömer. Vi har extra många vuxna ute på gården. Den här satsningen har verkligen blivit bra tycker jag. Barnen uppskattar de vuxenstyrda aktiviteterna och konflikterna upplever vi har minskat.
Så här såg veckans aktiviteter ut:

  • Nästa veckas alla med-uppdrag: Lär känna en vuxen!
  • Fredagsfinal: Discofredag 

Nästa vecka v 46
Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag: Ta med läsuppdraget + IDROTT
Fredag:
Nytt läsuppdrag

Kontakt i annat land 🌍

Hej

Vi har pratat mycket den här veckan om andra länder och andra språk. Vi fick en idé i klassen om att vi skulle tycka det var roligt att ringa någon som befinner sig i ett annat land. Kanske någon av er ska ut och resa eller att någon släkting, kompis, bekant befinner sig utomlands och skulle tänka sig ställa upp.
Maila Linda eller Mimmi om ni vet någon.